Thông báo

Thông báo trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày: 30/01/2019

          * Trực ngày 02/02/2019 (28/12 Mậu Tuất). (Bà Nguyễn Thị Kim Khéo theo dõi chỉ đạo ca trực ngày 02/02/2019 và ngày 03/02/2019 nhằm ngày 28/12 Tết, 29/12 Tết).

1- Bà Hà Thị Thúy, Chuyên viên Tổ chức - Hành chính

2- Ông Nguyễn Thiên Sanh, Giáo viên

3- Ông Trương Tấn Năm, Nhân viên Bảo vệ (trực ca đêm).

          * Trực ngày 03/02/2019 (29/12 Mậu Tuất)

1- Bà Trần Thị Thúy Hằng, Giáo viên kiêm công tác HSSV

2- Bà Nguyễn Thị Đậm, Giáo viên

3- Ông Lê Bá Cường, Nhân viên Bảo vệ (trực ca đêm).

* Trực ngày 04/02/2019 (30/12 Mậu Tuất)

1- Bà Nguyễn Thị Kim Khéo, Phó Hiệu trưởng

2- Ông Nguyễn Thanh Thừa, Trưởng phòng Đào tạo

3- Bà Hồ Thị Ngọc Hiến, Phó Trưởng bộ môn Khoa học cơ bản

4- Ông Lê Bá Cường, Nhân viên Bảo vệ (trực ca đêm).

* Trực ngày 05/02/2019 (Mùng 01 Tết Kỷ Hợi)

1- Bà Nguyễn Thị Kim Khéo, Phó Hiệu trưởng

2- Bà Lê Ngọc Mến, Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính

3- Bà Nguyễn Thị Thiện Mỹ, Giáo viên kiêm kế toán

4- Ông Lê Bá Cường, Nhân viên Bảo vệ (trực ca đêm).

          * Trực ngày 06/02/2019 (Mùng 02 Tết Kỷ Hợi) (Ông Lý Thanh Tùng theo dõi chỉ đạo ca trực ngày 08/02/2019, ngày 09/02/2019 và ngày 10/02/2019 nhằm ngày Mùng 4 Tết, Mùng 5 Tết và Mùng 06 Tết).

1- Ông Lý Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng

2- Ông Cao Hoàng Kha, Giáo viên kiêm Quản trị thiết bị

3- Ông Trần Văn Lượm, Giáo viên

4- Ông Lê Bá Cường, Nhân viên Bảo vệ (trực ca đêm).

* Trực ngày 07/02/2019 (Mùng 03 Tết Kỷ Hợi)

1- Ông Lý Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng

2- Ông Nguyễn Đức Tính, Phó Bí thư Đoàn trường

3- Ông Trương Tấn Năm, Nhân viên Bảo vệ (trực ca đêm).

* Trực ngày 08/02/2019 (Mùng 04 Tết Kỷ Hợi)

1- Ông Trương Văn Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn

2- Bà Phan Thị Tiền, Nhân viên tạp vụ

3- Ông Trương Tấn Năm, Nhân viên bảo vệ (trực ca đêm).

* Trực ngày 09/02/2019 (Mùng 05 Tết Kỷ Hợi)

1- Ông Huỳnh Hữu Nghị, Trưởng bộ môn Khoa học cơ bản

2- Bà Mai Thị Ngọc Thúy, Giáo viên

3- Ông Trương Tấn Năm, Nhân viên bảo vệ (trực ca đêm).

* Trực ngày 10/02/2019 (Mùng 06 Tết Kỷ Hợi)

1- Bà Huỳnh Ngọc Thắm, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

2- Bà Lý Thị Thọ, Nhân viên tạp vụ.

3- Ông Trương Tấn Năm, Nhân viên bảo vệ (trực ca đêm).


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  2

 • Hôm nay:

  183

 • Tuần này:

  669

 • Tháng này:

  3421

 • Tất cả:

  826804