Thông báo

Thông báo lịch làm việc BGH

Ngày: 29/12/2017

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

 


          * THỨ HAI (01/01):

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), trực lãnh đạo Tết Dương lịch năm 2018

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

 

          * THỨ BA (02/01):

-  7 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự chào cờ đầu tháng, điểm tại sân trường, mời tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng dự, đ/c Cao Hoàng Kha chuẩn bị cơ sở vật chất

-  8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng,  họp hội ý các Trưởng phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường để chuẩn bị họp mặt chia tay đ/c Lê Văn Phi về hưu, điểm tại phòng họp

 

          * THỨ TƯ (03/01):

-  8 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp Hội đồng lương xét nâng lương trước hạn năm 2017, điểm tại phòng họp, mời các đ/c có tên trong quyết định cùng dự

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

 

          * THỨ NĂM (04/01):

-  13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), giảng dạy môn Vật lí ứng dụng tại Cơ sở 1

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan

 

          * THỨ SÁU (05/01):

-  9 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự họp bàn giao nhiệm vụ Hiệu trưởng từ đ/c Lê Văn Phi (Hiệu trưởng cũ) sang đ/c Nguyễn Thị Kim Khéo (Phó Hiệu trưởng), điểm tại phòng họp, mời Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo, Tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, bộ phận Kế toán, bộ phận Quản trị thiết bị cùng dự. Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị biên bản bàn giao tổng hợp, phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung bàn giao công tác đào tạo, đ/c Phan Thị Diệu chuẩn bị nội dung bàn giao công tác kế toán, đ/c Cao Hoàng Kha chuẩn bị nội dung bàn giao cơ sở vật chất.

-  10 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự họp mặt chia tay đ/c Lê Văn Phi về hưu, điểm tại Hội trường A, mời tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng dự.

 

          * THỨ BẢY (06/01):

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), dự lớp chứng chỉ sư phạm nghề

 

         * CHỦ NHẬT (07/01):

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), dự lớp chứng chỉ sư phạm nghề

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  50

 • Tuần này:

  6103

 • Tháng này:

  18733

 • Tất cả:

  660150