Thông báo

Thông báo lịch làm việc Ban Giám hiệu

Ngày: 05/03/2018

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018

 


          * THỨ HAI (05/03):

- 7 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự chào cờ đầu tháng, điểm tại sân trường, mời tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng dự, đ/c Cao Hoàng Kha chuẩn bị cơ sở vật chất.

- 14 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc với Phòng Đào tạo về việc phân công giảng dạy cho giáo viên và tuyển sinh năm 2018.

          * THỨ BA (6/03):

- 14 giờ 00 phút, các Phó Hiệu Trưởng, họp hội ý mời Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức cùng dự tại phòng họp số 1.

          * THỨ TƯ (7/03)

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu Trưởng, họp phân công nhiệm vụ mời Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trưởng phòng Đào tạo phòng Tài vụ (cô Diệu, cô Thơi, cô Mỹ) cô Mến cùng dự tại phòng họp số 1.

- 14 giờ 30 phút, Các Phó Hiệu trưởng, dự họp mặt 8/3 tại hội trường A mời toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng dự.

          * THỨ NĂM (8/03):

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), giảng dạy tại TT. GDNN-GDTX Châu Thành.

          * THỨ SÁU (9/03):

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  1446

 • Tuần này:

  9367

 • Tháng này:

  33855

 • Tất cả:

  744578