Thông báo

Thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

Ngày: 20/09/2017

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

TỐT NGHIỆP TCCN NĂM 2017

NGÀNH: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 90 /QĐ - KTKTHG ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng
trường TC KTKT Hậu Giang về việc công nhận học sinh đủ điều kiện dự thi TN TCCN  năm 2017)

STT

Họ và tên

 

Gii tính

Ngày sinh

Đối tượng

Lp

1

Nguyễn Minh

Thư

Nữ

02/9/1999

THPT

01K6

Danh sách có 01 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

TỐT NGHIỆP TCCN NĂM 2017

NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

(Kèm theo Quyết định số 90 /QĐ - KTKTHG ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng
trường TC KTKT Hậu Giang về việc công nhận học sinh đủ điều kiện dự thi TN TCCN  năm 2017)

STT

Họ và tên

 

Gii tính

Ngày sinh

Đối tượng

Lp

1

Trần Thế

Anh

Nam

06/3/1991

 

02K7

2

Phạm Vủ

Luân

Nam

18/6/1998

THPT

02K6

Danh sách có 02 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

TỐT NGHIỆP TCCN NĂM 2017

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN

(Kèm theo Quyết định số 90 /QĐ - KTKTHG ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng
trường TC KTKT Hậu Giang về việc công nhận học sinh đủ điều kiện dự thi TN TCCN  năm 2017)

STT

Họ và tên

 

Gii tính

Ngày sinh

Đối tượng

Lp

1

Phạm Thanh

Gió

Nam

03/8/1997

THPT

03AK7

2

Hồ Công

Thức

Nam

20/9/1997

3

Nguyễn Anh

Toàn

Nam

03/3/1996

4

Võ Kiều

Ngọc

Nữ

04/5/1999

THPT

03BK6

5

Nguyễn Thị Kim

Thủy

Nữ

10/10/1996

6

Hồ Trung

Tính

Nam

16/10/1993

7

Đinh Hoài

Khương

Nam

05/8/1997

THPT

03BK7

8

Nguyễn Thị Bích

Ngân

Nữ

16/5/1997

9

Lư Thị Hương

Hòa

Nữ

10/9/1995

THCS

03K4

Danh sách có 09 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

TỐT NGHIỆP TCCN NĂM 2017

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

(Kèm theo Quyết định số 90 /QĐ - KTKTHG ngày18 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng
trường TC KTKT Hậu Giang về việc công nhận học sinh đủ điều kiện dự thi TN TCCN  năm 2017)

STT

Họ và tên

 

Gii tính

Ngày sinh

Đối tượng

Lp

1

Nguyễn Trường

 An

Nam

27/7/1997

THPT

04BK7

2

Đinh Hoài

Bảo

Nam

12/4/1997

3

Nguyễn Thành

Đạt

Nam

02/9/1999

4

Phan Trọng

Đức

Nam

1987

5

Nguyễn Thành

Đức

Nam

08/3/1991

6

Nguyễn Hoàng

Giang

Nam

20/11/1992

7

Lê Thị Kim

Hai

Nữ

10/3/1999

8

Trần Thị Thanh

Hiền

Nữ

14/2/1997

9

Phan Thị

Hiền

Nữ

11/5/1995

10

Nguyễn Việt

Huy

Nam

19/7/1998

11

Nguyễn Duy

Khang

Nam

5/11/1997

12

Trần Văn

Khỏe

Nam

20/7/1991

13

Nguyễn Thị Kim

Ngân

Nữ

09/01/1997

14

Đặng Thị Liểu

Ngọc

Nữ

30/4/1992

15

Trần Thanh

Nhanh

Nữ

14/01/1995

16

Lê Thành

Phú

Nam

09/9/1997

17

Đặng Thị Trúc

Phương

Nữ

02/3/1997

18

Đoàn Văn

Thanh

Nam

06/6/1996

19

Trương Nhật

Thư

Nam

1987

20

Liễu Quốc

Thương

Nam

27/7/1996

21

Phạm Minh

Tiến

Nam

15/6/1998

22

Đinh Thị Huyền

Trân

Nữ

10/10/1997

23

Nguyễn Việt

Trọng

Nam

19/8/1997

24

Nguyễn Quốc

Trung

Nam

08/12/1993

25

Nguyễn Thị Cẩm

Tuyền

Nữ

13/5/1995

Danh sách có 25 học sinh

                                                                           

 DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

TỐT NGHIỆP TCCN NĂM 2017

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 90 /QĐ - KTKTHG ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng 
trường TC KTKT Hậu Giang về việc công nhận học sinh đủ điều kiện dự thi TN TCCN  năm 2017)

STT

Họ và tên

 

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

Dương Chí

Luân

Nam

09/4/1999

03AK6

Không tích lũy đủ học phần

2

Nguyễn Thành

Tài

Nam

13/8/1997

Không tích lũy đủ học phần

3

Trần Quốc

Tính

Nam

26/6/1999

Không tham gia TTTN

4

Phạm Thị Ngọc

Nhớ

Nữ

11/4/1999

03AK7

Không tích lũy đủ học phần

5

Dương Thanh

Tuyền

Nữ

02/12/1999

Không nộp báo cáo TTTN

6

Phạm Văn

Phú

Nam

18/4/1999

03BK6

Không tích lũy đủ học phần

7

Thái Minh

Tâm

Nam

28/5/1998

Không tích lũy đủ học phần

8

Lê Huỳnh Trung

Hiếu

Nam

27/12/1997

Không tích lũy đủ học phần

9

Nguyễn Thế

Đỉnh

Nam

05/02/1999

Không tích lũy đủ học phần

10

Nguyễn Hữu

Lộc

Nam

30/11/1994

03BK7

Không tích lũy đủ học phần

 

 Danh sách có 10 học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  678

 • Tuần này:

  678

 • Tháng này:

  14457

 • Tất cả:

  695741