Thông báo

Lịch làm việc BGH từ ngày 21 - 25.01

Ngày: 21/01/2019

* THỨ HAI (21/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng mời tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng dự địa điểm tại hôi trường Trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh.

- Phó Hiệu trưởng, (Nguyễn Thị Kim Khéo),  làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BA (22/01):

- 7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, theo dõi chỉ đạo Hội đồng thi kết thúc môn học/môđun học kỳ 1 năm học 2018 -2019.

 

* THỨ TƯ (23/01)

- 7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, theo dõi chỉ đạo Hội đồng thi kết thúc môn học/môđun học kỳ 1 năm học 2018 -2019.

 

* THỨ NĂM (24/01)

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00 phút,  Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), dự họp thẩm định chương trình môn học các môn văn hóa ứng dụng mời các thành viên có tên trong Quyết đinh số 95 ngày 28 tháng 12 năm 2018 cùng dự tại phòng họp số 1 (dự kiến cả ngày).

 

* THỨ SÁU (25/01):

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, theo dõi chỉ đạo chấm thi Hội đồng thi kết thúc môn học/môđun học kỳ 1 năm học 2018 -2019 .


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  2

 • Hôm nay:

  170

 • Tuần này:

  656

 • Tháng này:

  3408

 • Tất cả:

  826791