Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 29.4 - 04.5

Ngày: 28/04/2019

* THỨ HAI (29/4)

-  7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), trực cơ quan đ/c Phan Thị Diệu cùng trực.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), nghỉ lễ

- Đ/c Trương Tấn Năm trực bảo vệ

 

* THỨ BA (30/4):

-  7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), trực cơ quan đ/c Phan Thị Diệu cùng trực.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), nghỉ lễ

- Đ/c Lê Bá Cường trực bảo vệ

 

* THỨ TƯ (01/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), trực cơ quan đ/c Cao Hoàng Kha cùng trực .

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), nghỉ lễ

- Đ/c Trương Tấn Năm trực bảo vệ

 

* THỨ NĂM (02/5)

- 9 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp lệ Chi ủy mời các thành viên Chi ủy cùng dự tại phòng họp số 1.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), đi thi lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút ,Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

 

* THỨ SÁU (03/5):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng) làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), đi thi lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan

 

* THỨ BẢY (4/5)

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu Trưởng, họp lệ Chi bộ mời tất cả đảng viên cùng dự tại phòng họp số 1.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  2

 • Hôm nay:

  19

 • Tuần này:

  125

 • Tháng này:

  1981

 • Tất cả:

  898755