Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 26 - 30.11 (điều chỉnh lần 2)

Ngày: 28/08/2019

* THỨ HAI (26/8)

- 7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, tiếp công dân định kỳ điểm tại phòng tiếp dân.

 

* THỨ BA (27/8):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng(Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng(Lý Thanh Tùng), họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở mở rộng về sơ kết công tác Đảng tháng 8/2019 tại phòng họp Sở.

                     

* THỨ TƯ (28/8)

- 9 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng(Lý Thanh Tùng), họp Chi ủy đột xuất mời thành viên Chi ủy cùng dự tại phòng họp số 1.

- 14 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), họp Hội đồng xét buộc thôi học đối với học sinh  mời thành viên theo Quyết định số 42/QĐ-TCKTKT ngày 13 tháng 8 năm 2019 của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang cùng dự tại phòng họp số 1.

- 14 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp Hội đồng tuyển sinh về việc thống nhất biên chế tổ chức lớp học khóa 11 mời thành viên theo Quyết định số 13/QĐ-TCKTKT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang cùng dự tại phòng họp số 1 (phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung).

 

* THỨ NĂM (29/8)

-  7 giờ 30 phút,Phó Hiệu trưởng(Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng(Lý Thanh Tùng), làm việc với trường Cao đẳng nghề Kiên Giang về việc tham quan, trao đổi kinh nghiệm mời thành viên theo Kế hoạch số 37/KH- TCKTKT ngày 26/8/219 của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Hậu Giang cùng đi (đính kèm danh sách đoàn tham quan tại Kiên Giang)

 

* THỨ SÁU (30/8):

- 6 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng(Nguyễn Thị Kim Khéo), dự Lễ công nhận xã Vị Trung đạt chuẩn nông thôn mới điểm tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vị Trung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), dự Hội nghị tập huấn tuyển sinh giáo dục nghề năm học 2019 – 2020 mời đ/c Nguyễn Thanh Thừa và đ/c Trương Văn Hải cùng dự  tại trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang .

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng(Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  64

 • Tuần này:

  8537

 • Tháng này:

  30928

 • Tất cả:

  930758