Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 24 - 29/6 (điều chỉnh lần 2)

Ngày: 24/06/2019

* THỨ HAI (24/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), dự công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, điểm tại phòng họp Sở.

 - 13 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc với Trưởng phòng Đào tạo, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại phòng họp số 1 (Đ/c Thừa chuẩn bị nội dung).

- 15 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp Chi ủy đột xuất mời thành viên Chi ủy cùng dự tại phòng họp số 1.

 

* THỨ BA (25/6):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

 

* THỨ TƯ (26/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

 - Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ NĂM (27/6)

 -  7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), dự họp tại Sở mời toàn thể các đồng chí Chi ủy viên cùng dự.

- 9 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc về hợp đồng nhân viên bảo vệ mời Trưởng phòng Đào tạo, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phó Bộ môn, Phó Chủ tịch Công đoàn, Đoàn thanh niên, đ/c Cường, đ/c Năm cùng dự tại phòng họp số 1 (Đ/c Thắm chuẩn bị nội dung),

 

- 13  giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

 

* THỨ SÁU (28/6):

 -  7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BẢY (29/6):

-  7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  759

 • Tuần này:

  2088

 • Tháng này:

  21429

 • Tất cả:

  1079414