Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 22 - 26.10

Ngày: 22/10/2018

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

 

* THỨ HAI (22/10)

          - 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp hội đồng tuyển sinh năm 2018, mời tất cả thành viên trong hội đồng cùng dự (theo Quyết định số 34/QĐ-TCKTKT ngày 19/3/2018), phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung cuộc họp, điểm tại phòng họp số 1

 

* THỨ BA (23/10):

          - Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan

          - 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng( Lý Thanh Tùng), dự họp xây dựng Đề án vị trí việc làm tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

         - 6 giờ 00 phút, dự lớp bồi dưỡng KTQPAN đối tượng 4 tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang từ 23/10  đến hết ngày 26/10/2018 (có danh sách kèm theo).

 

* THỨ TƯ (24/10)

         - Các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ NĂM (25/10)

         - Các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (26/10):

          - 13 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự họp về “Đề án sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, Trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang” theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Đề án Vị trí việc làm tại hội trường Sở.


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  1970

 • Tuần này:

  5731

 • Tháng này:

  16570

 • Tất cả:

  964669