Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 20.01 - 31.01

Ngày: 17/01/2020

* THỨ HAI : 20/01 (nhằm ngày 26/12 âm lịch)

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc với phòng Tổ chức – Hành chình về tình hình thực hiện nhiệm vụ mời toàn thể viên chức phòng Tổ chức – Hành chính, đ/c Nguyễn Thiên Sanh, đ/c Cao Hoàng Kha cùng dự tại phòng họp số 1.

- 9 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc với phòng Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ mời toàn thể viên chức phòng Đào tạo cùng dự tại phòng họp số 1.

 

* THỨ BA :21/01 (nhằm ngày 27/12 âm lịch)

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, thăm chúc Tết công chức, viên chức về hưu trong đơn vị.

 

* THỨ TƯ : 22/01 (nhằm ngày 28/12 âm lịch)

- 7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan

 

* THỨ NĂM : 23/01 (nhằm ngày 29/12 âm lịch)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), trực Tết Nguyên Đán đ/c Võ Thị Kim Bằng cùng trực

- Đ/c Lê Bá Cường trực bảo vệ.

 

* THỨ SÁU : 24/01(nhằm ngày 30/12 âm lịch)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), trực Tết Nguyên Đán đ/c Trần Thị Yến Vân cùng trực

- Đ/c Lê Bá Cường trực bảo vệ.

 

* THỨ BẢY : 25/01(nhằm ngày mùng 1 Tết)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), trực Tết Nguyên Đán đ/c Lê Ngọc Mến, đ/c Nguyễn Thiên Sanh cùng trực

- Đ/c Lê Bá Cường trực bảo vệ.

 

* CHỦ NHẬT :26/01(nhằm mùng 2 Tết )

-  7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), trực Tết Nguyên Đán đ/c Cao Hoàng Kha cùng trực.

- Đ/c Lê Bá Cường trực bảo vệ.

* THỨ HAI :27/01(nhằm ngày mùng 3 Tết)

-  7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), trực Tết Nguyên Đán đ/c Nguyễn Đức Tính cùng trực.

- Đ/c Lê Bá Cường trực bảo vệ.

 

* THỨ BA :28/01(nhằm ngày mùng 4 Tết)

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Nguyễn Thanh Thừa – Trưởng Phòng Đào tạo trực Tết Nguyên Đán đ/c Trần Văn Lượm cùng trực

- Đ/c Lê Bá Cường trực bảo vệ.

 

* THỨ TƯ : 28/01(nhằm ngày mùng 5Tết)

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Huỳnh Ngọc Thắm Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trực Tết Nguyên Đán, đ/c Lý Thị Thọ cùng trực

- Đ/c Lê Bá Cường trực bảo vệ.

 

* THỨ NĂM : 30/01(nhằm ngày mùng 6 Tết)

 -  7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan

 

* THỨ SÁU : 31/01(nhằm ngày mùng 7 Tết)

-  7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  756

 • Tuần này:

  2085

 • Tháng này:

  21426

 • Tất cả:

  1079411