Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 19 - 23.8 (điều chỉnh lần 2)

Ngày: 21/08/2019

* THỨ HAI (19/8)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị kim Khéo), tiếp công dân định kỳ điểm tại phòng tiếp dân.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng(Lý Thanh Tùng), tuyển sinh tại Châu Thành mời Trưởng Phòng Đào tạo và nhóm tư vấn tuy ển sinh Châu Thành cùng đi.

 

* THỨ BA (20/8):

- 8 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng(Nguyễn Thị Kim Khéo), tiếp Đảng ủy Sở mời thành viên Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 (cũ) cùng dự tại phòng họp số 1.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng(Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

                     

* THỨ TƯ (21/8)

- 8 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp chuẩn bị tiếp Thanh tra tỉnh mời Trưởng phòng Đào tạo, Phó Trưởng phòng TC-HC, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Cô Hà Thị Thúy, cô Đinh Thị Bé Thơi, cô Trần Thị Thúy Hằng, thầy Nguyễn Thiên Sanh cùng dự tại phòng họp số 1.

 

* THỨ NĂM (22/8)

-  7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (23/8):

- 7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, học lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục nghề nghiệp năm 2019, mời toàn thể giáo viên cùng dự điểm tại trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang

- 9 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự tiếp Tập đoàn Minh Phú và Công ty Cổ phần thủy sản  Minh Phú - Hậu Giang về đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản cho Tập đoàn mời đồng chí Nguyễn Thanh Thừa cùng dự tại phòng họp Sở Lao động.


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  798

 • Tuần này:

  2127

 • Tháng này:

  21468

 • Tất cả:

  1079453