Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 13 - 17.5

Ngày: 13/05/2019

* THỨ HAI (13/5)

 - 9 giờ 00 phút, các Phó Hiệu Trưởng, làm việc với phòng Tổ chức – Hành chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ mời Truởng phòng Đào tạo, cô Lý Như Hằng cùng dự tại phòng họp số 1.

 

* THỨ BA (14/5):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu truởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại truờng Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu truởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ TƯ (15/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu truởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại truờng Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu truởng(Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

 

* THỨ NĂM (16/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu truởng(Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu truởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại truờng Chính trị tỉnh Hậu Giang.

 

* THỨ SÁU (17/5):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại truờng Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng(Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  2

 • Hôm nay:

  12

 • Tuần này:

  118

 • Tháng này:

  1974

 • Tất cả:

  898748