Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 12 - 18/11

Ngày: 14/11/2018

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

 


         

* THỨ HAI (12/11)

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc với bộ phận tài vụ (cô Mỹ, cô Thắm, cô Diệu) mời Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, cô Mến cùng dự tại phòng họp số 1 .

 

* THỨ BA (13/11):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), kiểm tra hồ sơ giáo viên và Tổ Bộ môn (phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung)

 

* THỨ TƯ (14/11)

- 14 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp xét học bỗng cho học sinh mời các thành viên trong Quyết định số 75 ngày 06/11/2018 cùng dự tại phòng họp số 1.

- 15 giờ 30 phút, các Phó Hiệu Trưởng, duyệt các văn bản, kịch bản lễ khai giảng, diễn văn khai giảng, bài phát biểu giáo viên, học sinh, bài phát biểu tiếp thu  ý kiến của lãnh đạo và bài phát biểu đáp từ các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo.

 

* THỨ NĂM (15/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), kiểm tra hồ sơ giáo viên và Tổ Bộ môn (phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung)

 

* THỨ SÁU (16/11):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng(Lý Thanh Tùng), dự “Hội nghị xúc tiến đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2018”. tại Hội trường UBND tỉnh.

 

* CHỦ NHẬT (18/11)

- 15 giờ 00, các Phó Hiệu trưởng, tổng duyệt chương trình khai giảng mời tất cả thành viên của các Tiểu  ban giúp việc cho Ban Tổ chức lễ khai giảng cùng dự tại hội trường A.


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  790

 • Tuần này:

  2119

 • Tháng này:

  21460

 • Tất cả:

  1079445