Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 11.02 - 15.02

Ngày: 11/02/2019

* THỨ HAI (11/02)

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

-  14 giờ 00 phút,  Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp Chi ủy  mời các thành viên trong Chi ủy cùng dự tại phòng họp số 1. (Đ/c Thúy Hằng chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

* THỨ BA (12/02):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ TƯ (13/02)

- 14 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp Chi bộ mời tất cả Đảng viên cùng dự tại phòng họp số 1.

- 16 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng,  họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn mời thành viên trong Hội đồng cùng dự tại phòng hợp số 1. 

 

* THỨ NĂM (14/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

-  Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng),  làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (15/02):

-  Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

 


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  2

 • Hôm nay:

  45

 • Tuần này:

  5578

 • Tháng này:

  41610

 • Tất cả:

  878444