Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 11 - 15.3

Ngày: 11/03/2019

* THỨ HAI (11/03)

- 9 giờ 00 phút, Phó Hiệu truởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), dự tiếp Đoàn Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BA (12/03):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

* THỨ TƯ (13/03)

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), dự họp Hội đồng thẩm định các đề án tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

* THỨ NĂM (14/03)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

* THỨ SÁU (15/03):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1.

-  Phó Hiệu trưởng( Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  2

 • Hôm nay:

  9

 • Tuần này:

  115

 • Tháng này:

  1971

 • Tất cả:

  898745