Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 10 - 14.6

Ngày: 10/06/2019

* THỨ HAI (10/6)

- 14 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc với bộ phận tài vụ về tình hình kinh phí  sáu tháng cuối năm mời Phó Trưởng phòng TCHC, cô Mỹ, cô Mến cùng dự tại phòng họp số 1.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

 

* THỨ BA (11/6):

- 8 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp Chi ủy đột xuất mời thành viên Chi ủy cùng dự tại phòng họp số 1.

          - 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), thi kết thúc môn lớp Cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

 

* THỨ TƯ (12/6)

- 14 giờ 00 các Phó Hiệu trưởng, làm việc về phân công kiêm nhiệm cho giáo viên thiếu giờ mời Trưởng phòng Đào tạo, Phó Trưởng phòng TCHC, Trưởng Phó Bộ môn cùng dự  tại phòng họp số 1 (phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung).

 

* THỨ NĂM (13/6)

 - 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

 - 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), tiếp Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2019  mời Trưởng phòng Đào tạo, Phó Trưởng phòng TCHC, thầy Sanh, cô Mến, Cô Thúy TCHC cùng dự tại phòng họp số 1.

 

* THỨ SÁU (14/6):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  224

 • Tuần này:

  224

 • Tháng này:

  11063

 • Tất cả:

  959162