Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 08 - 13.4

Ngày: 08/04/2019

* THỨ HAI (8/4)

 - 7 giờ 30 phút,  Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Truờng Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu truởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BA (9/4):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

 

* THỨ TƯ (10/4)

- 7 giờ 30 phút,  Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Truờng Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 8 giờ 00 phút, Phó Hiệu truởng (Lý Thanh Tùng), họp Hội đồng đánh giá kết  quả rèn luyện học sinh năm học 2018 – 2019 mời các thành viên theo QĐ số: 25/QĐ- TCKTKT ngày 02/04/2019 của trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang cùng dự tại phòng họp số 1.

 

* THỨ NĂM (11/4)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (12/4):

- 7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, kiểm tra công tác chuẩn bị “Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN, việc làm và tuyên dương gương tiêu biểu hệ thống GDNN năm 2019”  theo KH số: 22 /KH-TCKTKT ngày 01/4/2019 của trường TC Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh hậu Giang (bộ phận tuyển sinh chuẩn bị nội dung).

 

* THỨ BẢY (13/4);

- 7 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, “Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN, việc làm và tuyên dương gương tiêu biểu hệ thống GDNN năm 2019” mời các thành viên theo KH số: 22 /KH-TCKTKT ngày 01/4/2019 của trường TC Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh hậu Giang cùng dự địa điểm tại trường Kỹ thuật  - Công nghệ tỉnh Hậu Giang.


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  2

 • Hôm nay:

  6

 • Tuần này:

  112

 • Tháng này:

  1968

 • Tất cả:

  898742