Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 08 - 12.10

Ngày: 08/10/2018

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 8/10/2018 đến ngày 12/10/2018

 

* THỨ HAI (8/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- Phó Hiệu trưởng( Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BA (9/10):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 9 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), họp Hội đồng thi tốt nghiệpTCCN năm 2018 mời các thành viên trong Hội đồng cùng dự tại phòng họp số 1.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), dự họp với lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại phòng họp Sở

 

* THỨ TƯ (10/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), dự khai mạc Hội đồng thi tốt nghiệp TCCN năm 2018 mời tất cả giáo viên cùng dự tại hội trường A.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), theo dõi chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp TCCN năm 2018.

 

* THỨ NĂM (11/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

 - 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), theo dõi chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp TCCN năm 2018.

 

* THỨ SÁU (12/10):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), theo dõi chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp TCCN năm 2018.

 


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  123

 • Tuần này:

  1154

 • Tháng này:

  21369

 • Tất cả:

  814897