Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 05 - 09.11

Ngày: 06/11/2018

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 05/11/2018 đến ngày 9/11/2018

 


         

* THỨ HAI (05/11)

- 7 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự chào cờ đầu tháng, điểm tại sân trường, mời tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng dự, đ/c Cao Hoàng Kha chuẩn bị cơ sở vật chất.

- 16 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), dự sinh hoạt đầu tháng mời Trưởng phòng Đào tạo, bộ phận công tác HSSV, Đoàn Thanh niên cùng dự  tại cơ sở 1, bộ phận HSSV chuẩn bị nội dung

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BA (6/11):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp lệ Chi ủy mời các thành viên trong Chi ủy cùng dự tại phòng họp số 1.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), ủy quyền Trưởng phòng Đào tạo sinh hoạt đầu tháng mời Cô Hiến cùng dự tại Trung tâm GDNN – GDTX Châu Thành .

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ TƯ (7/11)

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), tiếp đoàn khảo sát, xét công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự “ năm 2018 mời các thành viên theo thông báo ngày 01/11/2018 cùng dự tại phòng họp số 1.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, tại phòng họp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hậu Giang

* THỨ NĂM (8/11)

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp lệ Chi bộ mời tất cả Đảng viên cùng dự tại phòng họp số 1.

- 14 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), họp xét điểm miễn trừ môn học, điểm rèn luyện và xét học bỗng cho học sinh mời các thành viên trong Quyết định số 35 ngày 30/03/2018 cùng dự tại phòng họp số 1.

 

* THỨ SÁU (9/11):

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp cơ quan tháng 11/2018 mời tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên cùng dự tại phòng họp số 1.

 


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  2000

 • Tuần này:

  5761

 • Tháng này:

  16600

 • Tất cả:

  964699