Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 04 - 08.3

Ngày: 04/03/2019

* THỨ HAI (4/03)

 - 7 giờ 00 phút, các Phó Hiệu truởng, dự chào cờ đầu tháng mời tất cả giáo viên, nhân viên cùng dự tại sân truờng, đ/c Cao Hoàng Kha chuẩn bị cơ sở vật chất.

 - 14 giờ 00 phút, các Phó Hiệu truởng, làm việc với phòng Tài vụ về việc chuẩn bị hồ sơ Sở xét duyệt quyết toán năm 2018.

 - 15 giờ 30 phút, Phó Hiệu truởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp lệ Chi ủy mời các thành viên trong Chi ủy cùng dự tại phòng họp số 1, Đ/c Thúy Hằng chuẩn bị nội dung.

 

* THỨ BA (5/03):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

* THỨ TƯ (6/03)

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), dự họp Hội đồng thẩm định các đề án tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

* THỨ NĂM (7/03)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

* THỨ SÁU (8/03):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp lệ Chi bộ mời tất cả đảng viên cùng dự tại phòng họp số 1.

- 15h 00 phút, các Phó Hiệu truởng, dự họp mặt kỷ niệm ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 mời tất cả giáo viên, nhân viên cùng dự tại hội truờng A


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  2

 • Hôm nay:

  12

 • Tuần này:

  118

 • Tháng này:

  1974

 • Tất cả:

  898748