Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 04 - 08.11

Ngày: 01/11/2019

* THỨ HAI (04/11)

- 7 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự chào cờ đầu tháng, mời toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng dự điểm tại sân trường (đ/c Cao Hoàng Kha chuẩn bị cơ sở vật chất).

- 7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, tiếp công dân định kỳ tại phòng tiếp dân.

-  8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp Hội đồng chấm sáng kiến cấp cơ sở, chấm điểm thi đua tập thể trường và cá nhân mời thành viên theo Quyết định số 34/QĐ-TCKTKT ngày 03/06/2019 của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Hậu Giang cùng dự tại phòng họp số 1.

- 9 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp xét thuyên chuyển cho viên chức mời Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phó Bộ môn, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên cùng dự tại phòng họp số 1.

- 13 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc với lãnh đạo trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành về việc mở lớp liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng mời Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng nhóm tuyển sinh Châu Thành(đ/c Sanh) và đ/c Cao Hoàng Kha cùng đi.

 

* THỨ BA (05/11)

-  7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ TƯ (06/11)

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp lệ Chi ủy mời thành viên Chi ủy cùng dự tại phòng họp số 1.

 

* THỨ NĂM (7/11)

-  7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (8/11):

-  8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp lệ Chi bộ mời toàn thể Đảng viên cùng dự tại phòng họp số 1.

 


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  734

 • Tuần này:

  2063

 • Tháng này:

  21404

 • Tất cả:

  1079389