Thông báo

Lịch làm việc BGH ngày 03 - 07/6

Ngày: 31/05/2019

* THỨ HAI (03/6)

-  7 giờ 00 phút, Các Phó Hiệu trưởng, dự chào cờ đầu tháng, mời toàn thể giáo viên, nhân viên cùng dự tại sân trường, đ/c Cao Hoàng Kha chuẩn bị cơ sở vật chất.

- 9 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp lệ Chi ủy mời thành viên Chi ủy cùng dự tại phòng họp số 1.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

 

* THỨ BA (04/6):

- 7 giờ 30 các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan

 

* THỨ TƯ (05/6)

- 7 giờ 30 các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan

 

* THỨ NĂM (06/6)

 - 7 giờ 30 các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan

 

* THỨ SÁU (07/6):

-  7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp lệ Chi bộ mời tất cả đảng viên cùng dự tại phòng họp số 1.

-  9 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp Hội đồng sư phạm mời toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng dự tại hội trường A


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  212

 • Tuần này:

  212

 • Tháng này:

  11051

 • Tất cả:

  959150