Thông báo

Lịch làm việc Ban Giám hiệu

Ngày: 12/03/2018

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018 

       

           * THỨ HAI (12/03):

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc với cô Thơi tại phòng làm việc Phó Hiệu trưởng

- 9 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc với cô Ngọc tại phòng làm việc Phó Hiệu trưởng.

 

          * THỨ BA (13/03):

- 8 giờ 00 phút, Phó Hiệu Trưởng( Nguyễn Thị Kim Khéo), dự họp với phòng Tổ chức – Hành chính về việc phân công nhiệm vụ Kế toán, Thủ quỹ mời cô Diệu, cô Thơi, cô Mỹ, cô Mến, cô Thúy phòng TCHC cùng dự tại phòng họp số 1

 - Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan

 

          * THỨ TƯ (14/03)

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), Theo dõi chỉ đạo tình hình thi học kỳ I (lần 2)

- 14 giờ 00 phút Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), dự Hội Nghị hỗ trợ, đào tạo, tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp 2018 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang.

 

          * THỨ NĂM (15/03):

-  Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), Theo dõi chỉ đạo tình hình thi học kỳ I (lần 2)

 

          * THỨ SÁU (16/03):

- 8 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), ủy quyền cho đ/c Nguyễn Thanh Thừa và đ/c Trương Văn Hải, dự Hội thảo công tác tuyển sinh năm 2018 tại Trường TC Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội quý I năm 2018 tại phòng họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  537

 • Tuần này:

  2711

 • Tháng này:

  10825

 • Tất cả:

  613795