Thông báo

Lịch làm việc Ban Giám hiệu ngày 30.4 - 04.5

Ngày: 02/05/2018

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018

 


          * THỨ HAI (30/4):

- Các Phó Hiệu tưởng, nghỉ lễ 30/4

-  Ông Huỳnh Hữu Nghị, Tổ trưởng Bộ môn Khoa học Cơ bản trực ngày 30/4/2018.Ông Trương Tấn Năm, Nhân viên Bảo vệ (trực ca đêm).

 

          * THỨ BA (01/5):

- Các Phó Hiệu tưởng, nghỉ lễ 01/5

- Ông Nguyễn Thanh Thừa, Trưởng phòng Đào tạo trực ngày 01/05/2018. Ông Trương Tấn Năm, Nhân viên Bảo vệ (trực ca đêm).

 

          * THỨ TƯ (02/5)

- 7 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự chào cờ đầu tháng, điểm tại sân trường, mời tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng dự, đ/c Cao Hoàng Kha chuẩn bị cơ sở vật chất.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp Chi ủy tại phòng họp số 1 mời các thành viên trong Chi ủy cùng dự (Đ/c Xuyên chuẩn bị báo cáo).

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1.

- Phó Hiệu Trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

          * THỨ NĂM (03/5):

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu Trưởng, họp Chi bộ mời tất cả Đảng viên cùng dự tại phòng họp số 1.

- 14 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, làm việc với Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo, Kế toán (cô Mỹ, cô Diệu), Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, các Trưởng, Phó bộ môn về công tác tổ chức, công tác đào tạo và tài chính địa điểm tại phòng họp số 1.

 

           * THỨ SÁU (04/5):

- Các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.

 


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  1333

 • Tuần này:

  9254

 • Tháng này:

  33742

 • Tất cả:

  744465