Thông báo

Lịch làm việc Ban Giám hiệu ngày 28 - 22.6

Ngày: 15/06/2018

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018

 


          * THỨ HAI (18/6):

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến hết ngày 20.6.2018.

 

         * THỨ BA (19/6):

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ TƯ (20/6)

- 8 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), ủy quyền cho Đ/c Nguyễn Thanh Thừa dự và trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học “ Phát triển chương trình đào tạo và sử dụng phương pháp dạy học thành công: kinh nghiệm- định hướng địa điểm Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ NĂM (21/6)

- 8 giờ 00 phút,  các Phó Hiệu trưởng, họp chuẩn bị câu lạc bộ khởi nghiệp và định hướng chuẩn đầu ra mời Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phó Bộ môn, cô Kim Bằng, cô Thúy Hằng cùng dự tại phòng họp số 1.

 

          * THỨ SÁU (22/6):

-  Các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.

 


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  201

 • Tuần này:

  201

 • Tháng này:

  3536

 • Tất cả:

  820315