Thông báo

Lịch làm việc Ban Giám hiệu ngày 19 - 23.3

Ngày: 19/03/2018

         THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018

          * THỨ HAI (19/03):

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự họp với phụ huynh các em học văn hóa lớp 10 (khóa 9), mời Trưởng phòng Đào tạo, giáo viên chủ nhiệm (cô Thơi, thầy Hải, cô Mỹ, cô Như Hằng, cô Vân) cùng dự họp, GVCN thông báo các em học sinh cùng dự điểm tại phòng họp số 1.

- 14 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp các Trưởng phòng chức năng, Trưởng Bộ môn và Phó Bộ môn về công tác tổ chức cán bộ chuẩn bị tiếp đợt kiểm tra của Bộ Nội vụ điểm tại phòng họp số 1.

- 15 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc với TT GDTX tỉnh Hậu Giang, mời TP Đào tạo cùng dự địa điểm tại TT GDTX tỉnh Hậu Giang

          * THỨ BA (20/03):

- 10 phút 00, các PHó Hiệu trưởng, tiếp trường Đại Học Thành Đô mời Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng phòng Đào tạo cùng dự tại phòng họp số 1.

- 14 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), kiểm tra các nội dung chuẩn bị bàn giao kế toán và thủ quỹ, các bộ phận liên quan báo cáo.

 - Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

          * THỨ TƯ (21/03)

-  8 giờ  00  phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), kiểm tra các hợp đồng liên kết đào tạo với các Trung tâm GDNN-GDTX, cô Diệu chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 14 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp Hội đồng tuyển sinh mời tất cả thành viên trong Hội đồng tuyển sinh cùng dự tại phòng họp số 1.

          * THỨ NĂM (22/03):

- 7 giờ 30 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự họp công tác hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo lao động cho doanh nghiệp 2018 địa điểm tại phòng họp Sở.

- 14 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp kiểm tra tình hình chủ nhiệm các lớp, mời Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Bộ môn, và Phó Bộ môn cùng dự điểm tại phòng họp số 1.

          * THỨ SÁU (23/03):

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, dự họp bàn giao công tác kế toán và thủ quỹ, mời các Trưởng phòng chức năng, bộ phận Tài vụ, cô Diệu và cô Thơi chuẩn bị nội dung bàn giao điểm tại phòng họp số 1.

 


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  115

 • Tuần này:

  1146

 • Tháng này:

  21361

 • Tất cả:

  814889