Thông báo

Lịch làm việc Ban Giám hiệu ngày 14.5 - 18.5

Ngày: 14/05/2018

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2015 


          * THỨ HAI (14/5):

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

          * THỨ BA (15/5):

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu trưởng, họp Hội đồng sư phạm mời tất cả cán bộ giáo viên , nhân viên cùng dự địa điểm tại hội trường A.

- 14 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc với Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Phó Bộ môn, cô Thúy Hằng, cô Bằng về việc xét điểm rèn luyện cho học sinh và thông qua Quy chế xét học bổng cho học sinh địa điểm tại phòng họp số 1.

 

          * THỨ TƯ (16/5)

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

          * THỨ NĂM (17/5):

-14 giờ 00 phút, Các Phó Hiệu trưởng, làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) về việc thực hiện chỉ số đào tạo lao động (PCI) do Ngành lao động – Thương binh & Xã hội phụ trách. Điểm tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.

 

          * THỨ SÁU (18/5):

- Các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.

 


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  195

 • Tuần này:

  195

 • Tháng này:

  3530

 • Tất cả:

  820309