Thông báo

Lịch làm việc Ban Giám hiệu ngày 07.5 - 11.5

Ngày: 07/05/2018

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của BGH Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

 


          * THỨ HAI (07/5):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng tại hội trường Sở Nội Vụ.

- 9 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp tại hội trường Sở.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

          * THỨ BA (08/5):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng tại hội trường Sở Nội Vụ.

- 8 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc với Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phó Bộ môn về việc liên kết với TTGDNN – GDTX và chuẩn bị cho Hội giảng cấp quốc gia mời cô Linh, cô Ngọc Thúy, cô Diệu, cô Mỹ cùng dự tại phòng họp số 1 (cô Diệu, thầy Thừa chuẩn bị nội dung).

 

          * THỨ TƯ (09/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng tại hội trường Sở Nội Vụ.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

          * THỨ NĂM (10/5):

- 8 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc với BGĐ TT GDNN – GDTX huyện Châu Thành mời Đ/c Kha cùng đi.

- Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

 

          * THỨ SÁU (11/5):

- Các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  20

 • Tuần này:

  234

 • Tháng này:

  3569

 • Tất cả:

  820348