Thông báo

Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2015

Ngày: 29/10/2015
STT Họ và tên Giới
tính
Năm
 sinh
Ngành tuyển Tổng
điểm
Đối tượng Kết quả
1 Huỳnh Ngọc Tân Nam 21/07/2000 Quản lý đất đai 14,00 THCS Trúng tuyển
2 Lê Văn Mẫn Nam 4/2/1998 Quản lý đất đai 13,50 THCS Trúng tuyển
3 Đinh Ngọc Cảnh Nam 21/02/2000 Quản lý đất đai 12,40 THCS Trúng tuyển
4 Trần Trung Hậu Nam 9/7/1999 Quản lý đất đai 11,80 THCS Trúng tuyển
5 Bùi Thị Thu Hiền Nữ 21/03/1997 Quản lý đất đai 11,70 THCS Trúng tuyển
6 Huỳnh Nhật Quang Nam 29/04/1997 Quản lý đất đai 12,50 H12 Trúng tuyển
7 Lê Hoàng Chí Linh Nam 28/05/2000 CNKTCB&BQTS 14,60 THCS Trúng tuyển
8 Trần Văn Thảo Nam 9/9/2000 CNKTCB&BQTS 14,00 THCS Trúng tuyển
9 Trần Thị Diễm Trinh Nữ 18/01/2000 CNKTCB&BQTS 14,00 THCS Trúng tuyển
10 Nguyễn Phúc Vinh Nam 16/01/2000 CNKTCB&BQTS 13,30 THCS Trúng tuyển
11 Nguyễn Hữu Trung Nhi Nam 28/06/2000 CNKTCB&BQTS 13,00 THCS Trúng tuyển
12 Lê Hoàng Hảo Nam 5/10/2000 CNKTCB&BQTS 12,80 THCS Trúng tuyển
13 Lê Hoàng Sử Nam 12/12/2000 CNKTCB&BQTS 12,60 THCS Trúng tuyển
14 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 18/10/2000 CNKTCB&BQTS 12,50 THCS Trúng tuyển
15 Nguyễn Văn Toàn Nam 5/3/2000 CNKTCB&BQTS 12,50 THCS Trúng tuyển
16 Đinh Hoàng Anh Nam 28/03/1999 CNKTCB&BQTS 12,20 THCS Trúng tuyển
17 Lê Thị Yến Vy Nữ 17/09/2000 CNKTCB&BQTS 12,10 THCS Trúng tuyển
18 Phan Ngọc Linh Nam 10/10/2000 CNKTCB&BQTS 12,00 THCS Trúng tuyển
19 Võ Quốc Thái Nam 10/8/2000 CNKTCB&BQTS 12,00 THCS Trúng tuyển
20 Nguyễn Hữu Lộc Nam 30/11/1994 CNKTCB&BQTS 11,90 THCS Trúng tuyển
21 Tăng Hậu Hiền Nam 14/02/2000 CNKTCB&BQTS 11,60 THCS Trúng tuyển
22 Dương Hữu Lộc Nam 26/08/2000 CNKTCB&BQTS 11,30 THCS Trúng tuyển
23 Trần Nguyễn Quốc Hào Nam 6/10/2000 CNKTCB&BQTS 11,10 THCS Trúng tuyển
24 Nguyễn Thanh Sang Nam 14/02/2000 CNKTCB&BQTS 11,00 THCS Trúng tuyển
25 Đinh Văn Phú Nam 20/09/2000 CNKTCB&BQTS 10,80 THCS Trúng tuyển
26 Ngô Hoàng Tài Nam 26/08/2000 CNKTCB&BQTS 10,70 THCS Trúng tuyển
27 Lê Hoàng Qui Nam 21/11/2000 CNKTCB&BQTS 10,50 THCS Trúng tuyển
28 Nguyễn Thị Mỹ Phi Nữ 28/12/1999 CNKTCB&BQTS 10,20 THCS Trúng tuyển
29 Nguyễn Duy Khánh Nam 23/05/1999 CNKTCB&BQTS 09,90 THCS Trúng tuyển
30 Nguyễn Anh Toàn Nam 3/3/1996 CNKTCB&BQTS 13,00 THPT Trúng tuyển
31 Đinh Hoàng Khương Nam 5/8/1997 CNKTCB&BQTS 11,00 THPT Trúng tuyển
32 Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ 16/05/1997 CNKTCB&BQTS 11,00 THPT Trúng tuyển

Danh sách có 32 thí sinh trúng tuyển


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  739

 • Tuần này:

  739

 • Tháng này:

  14518

 • Tất cả:

  695802