TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH HẬU GIANG
Lịch làm việc BGH ngày 31.12.2018 - 05.01.2019
Ngày: 28/12/2018

* THỨ HAI (31/12/2018)

- Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

- Trực cơ quan:

1. Ông Lý Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng (trực giờ hành chính);

2. Ông Lê Bá Cường, Nhân viên bảo vệ (trực ngày, đêm).

 

* THỨ BA (01/01/2019):

- Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

- Trực cơ quan:

1. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (trực giờ hành chính);

2. Ông Lê Bá Cường, Nhân viên bảo vệ (trực ngày, đêm).

 

* THỨ TƯ (02/01/2019)

- 7 giờ 00 phút, Các Phó Hiệu trưởng, dự chào cờ đầu tháng, mời tất cả giáo viên, nhân viên cùng dự, đ/c Cao Hoàng Kha chuẩn bị cơ sở vật chất.

- 9 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), họp lệ chi ủy tháng 01 năm 2019, mời các chi ủy viên cùng dự điểm tại phòng họp, đ/c Huỳnh Hữu Nghị chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề, đ/c Trần Thị Thúy Hằng chuẩn bị báo cáo.

 

* THỨ NĂM (03/01/2019)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

 - Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (04/01/2019):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

 - Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

 * THỨ BẢY (05/01/2019):

- 8 giờ 00 phút, Các Phó Hiệu trưởng, họp lệ chi bộ tháng 01 năm 2019, mời tất cả đảng viên chi bộ cùng dự điểm tại phòng họp.