TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH HẬU GIANG
Lịch làm việc BGH ngày 24 - 28.12.2018
Ngày: 24/12/2018

* THỨ HAI (24/12)

- Các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan

 

* THỨ BA (25/12):

- Các Phó HIệu trưởng. làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ TƯ (26/12)

- Các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan

 

* THỨ NĂM (27/12)

        - 7 giờ 30 phút, Các Phó Hiệu trưởng, dự Hội nghị Cán bộ viên chức mời toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng dự tại hội trường A (dự kiến cả ngày).

* THỨ SÁU (28/12):

- Các Phó Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan